1. ZATRUDNIENIE

Czas oczekiwania na zatrudnienie cudzoziemców jest uzależniony od posiadanych przez nich dokumentów pobytowych i zezwalających na pracę na terenie Polski.

Do zatrudnienia pierwszego cudzoziemca w państwa firmie będziemy potrzebować następujących informacji:

  • symbol PKD oraz opis podklasy działalności związanej z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca;
  • telefon/e-mail do osoby kontaktowej dla Grodzkiego Urzędu Pracy.

Poszczególne etapy procesu zatrudnienia cudzoziemców w ATERIMA WORK opisaliśmy w pięciu krokach

Wspieramy też w sprawach kadrowo-płacowych i logistyce. Pomagamy w znalezieniu i organizacji zakwaterowania pracowników i w organizacji przejazdu pracowników ze Wschodu do Polski. Przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca gwarantujemy opiekę naszego ukraińsko- i rosyjskojęzycznego Konsultanta, który pomoże w ewentualnych problemach komunikacyjnych z pracownikiem. Organizujemy szkolenia BHP w języku ukraińskim i rosyjskim, tłumaczymy firmowe dokumenty. 

Na czym jeszcze polega opieka naszego zespołu nad cudzoziemcami i z czego odciążamy pracodawców przeczytać można w wywiadzie "Cudzoziemcy w Polsce – kim są i jak pracują".

2. PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU I PRACY

Całością procedury związanej z otrzymaniem przez cudzoziemca karty pobytu czasowego lub zezwolenia na pracę (najczęściej zezwolenia typu "A") zajmuje się ATERIMA WORK. Czas oczekiwania na decyzję z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego to od 1 do 6 miesięcy.

UWAGA!
Pracownik/zleceniobiorca nie zawsze może pracować w czasie oczekiwania na decyzję.

Do złożenia kompletnego wniosku będziemy prosić Państwa o:

  • potwierdzenie skierowania cudzoziemca do pracy oraz aktualne i podpisane przez Państwa zapotrzebowanie na określonych pracowników;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zawodzie/działalności – dotyczy tylko zawodów regulowanych (również tych określonych w informacji starosty);
  • potwierdzenie dłuższego okresu zatrudnienia cudzoziemca.

UWAGA!
Karta pobytu czasowego i zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę typu "A" są wydawane z uwzględnieniem konkretnego pracodawcy użytkownika – czyli Państwa firmy.

ATERIMA WORK sklada wniosek na maksymalny okres zatrudnienia przez agencję pracy (tj. 18 miesięcy). Czas, na który cudzoziemiec otrzymuje dane pozwolenie wyznacza Urząd Wojewódzki.

RADZIMY
Pracownicy z zagranicy powinni zostać zatrudnieni na takich samych warunkach jak obywatele Polski.

Powyższe informacje to tylko skrót najważniejszych zasad związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Po więcej szczegółów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami:

Kamil Wiatr
Kierownik Opieracyjny
e-mail: kamil.wiatr@aterima-work.pl
tel. +48 12 341 18 60
kom. +48 571 409 553

 

Zapraszamy także do lektury wywiadu "Zatrudnienie cudzoziemców – rozwiązanie kadrowych braków" oraz trzech case study, które przedstawiają wybrane projekty zrealizowane przez ATERIMA WORK:

Jak zatrudnić 60 pracowników w ściśle określonym i krótkim terminie?
Jak uratowaliśmy ciągłość produkcji dzięki zatrudnieniu kobiet?
Jak Konsultanci ATERIMA WORK usprawnili komunikację z pracownikami z Ukrainy?