ATERIMA WORK nalicza oraz wypłaca wynagrodzenie dla pracowników tymczasowych na podstawie regulaminu wynagradzania przyjętego u Państwa w firmie.

A) EWIDENCJA CZASU PRACY

Są Państwo odpowiedzialni za kontrolowanie czasu pracy na podstawie ewidencji:

 • obowiązuje forma pisemna lub elektroniczna (odbicia karty),
 • ewidencje wraz z dodatkowymi dokumentami (np. wnioski urlopowe, L4) należy przesłać do nas do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca – w pierwszej kolejności skanem, później oryginały na adres naszej firmy,
 • kopie ewidencji czasu pracy pracowników agencji należy przechowywać przez 36 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy, to Państwa obowiązek wynikający z ustawy.

RADZIMY
Na co zwrócić uwagę przy uzupełnianiu ewidencji, aby uniknąć dodatkowych kosztów:

 • Ewidencja powinna zawierać dwa podpisy:
  – codzienny podpis pracownika,
  – podpis bezpośredniego przełożonego na koniec miesiąca potwierdzający wykonanie pracy.
 • Nieobecności:
  – na ewidencji należy oznaczyć powód nieobecności, np. CH – chorobowe, U – urlop,
  – dla potwierdzenia nieobecności wymagany jest dodatkowy dokument, np. wniosek urlopowy, zwolnienie lekarskie.
 • Pracownik w obrębie tego samego tygodnia powinien rozpoczynać pracę o tej samej godzinie.
 • Spóźnienia i wcześniejsze wyjścia na prośbę pracownika należy odnotować na ewidencji.
 • W przypadku odebrania godzin nadliczbowych, należy wskazać dzień, w którym pracownik faktycznie je odbiera.

B) NALICZENIE I WYPŁATA WYNAGRODZENIA

Proces naliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia wygląda następująco:

 • Wynagrodzenie wypłacane jest 10. dnia każdego następnego miesiąca na rachunek bankowy. Naliczane jest na podstawie przedstawionej ewidencji czasu pracy pracownika i dodatkowych informacji wysłanych drogą e-mailową (np. wysokości przyznanej premii uznaniowej).
 • Na podstawie naliczonego wynagrodzenia przygotujemy dla Państwa fakturę wraz ze szczegółowym rozliczeniem kosztów zatrudnionego pracownika.

RADZIMY
Do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia przez ATERIMA WORK niezbędne jest właściwe uzupełnienie przez Państwa ewidencji czasu pracy oraz wskazanie dodatkowych (np. premia) informacji w dniu wysyłania zeskanowanych dokumentów.

URLOP WYPOCZYNKOWY

 • pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu w wymiarze 2 dni po przepracowaniu pełnego miesiąca (zgodnie z kodeksem za miesiąc przyjmujemy 30 dni kalendarzowych),
 • to Państwo decydują o przyznaniu urlopu oraz podpisują wniosek złożony przez pracownika,
 • w przypadku przyznania urlopu ponad przysługujący limit zostanie on rozliczony jako urlop bezpłatny (warunkiem jest korzystanie z naszego wzoru wniosku urlopowego)

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

 • pracownik tymczasowy nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego po 30 dniach podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu,
 • w praktyce ma prawo do wynagrodzenia chorobowego dopiero po 30 dniach od rozpoczęcia pracy – pod warunkiem, że w ciągu ostatniego miesiąca przed zatrudnieniem nie był zatrudniony na rzecz innego pracodawcy i nie odprowadzał składek na wynagrodzenie chorobowe.

BENEFITY

 • pracownik tymczasowy jest zatrudniony na podstawie regulaminu wynagradzania przyjętego u Państwa w firmie,
 • ma prawo do skorzystania z benefitów przeznaczonych dla pracowników wewnętrznych,
 • jeżeli pracownik przystapi do któregoś z programów, np. ubezpieczenia grupowego – w celu prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia prosimy zgłosić ten fakt do ATERIMA WORK,
 • benefity pracowników tymczasowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.