Jeżeli pracownik tymczasowy ulegnie wypadkowi w pracy lub w drodze do/z pracy:

  • prosimy o niezwłoczne poinformowanie ATERIMA WORK o tym fakcie,
  • państwa specjalista ds. BHP zobowiązany jest przygotować protokół wypadkowy w 3 egzemplarzach i dostarczyć go do ATERIMA WORK,
  • ATERIMA WORK przesyła oraz zgłasza sprawę do ZUS w celu przyznania zasiłku wypadkowego.