W ostatnim tygodniu każdego miesiąca wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z zestawieniem pracowników, którym kończą się umowy. W celu ich przedłużenia prosimy o potwierdzenie warunków:

 • okresu, na jaki przedłużymy umowę,
 • ewentualnej zmiany wynagrodzenia lub stanowiska.

RADZIMY
Maksymalny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego przez agencę zatrudnienia to 18 miesięcy – reguluje to ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Istnieją trzy możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem tymczasowym:

 • na mocy porozumienia stron:
  – może wręczyć pracownik tymczasowy oraz ATERIMA WORK,
  – wymagana zgoda obu stron,
  – skutkuje rozwiązaniem umowy we wskazanym dniu.
 • za wypowiedzeniem:
  – może wręczyć pracownik tymczasowy oraz ATERIMA WORK,
  – nie jest wymagana zgoda obu stron,
  – okres wypowiedzenia trwa 3 dni dla umów zawartych do 14 dni (liczony jest wg dni kalendarzowych),
  – okres wypowiedzenia trwa 7 dni dla umów zawartych powyżej 14 dni (liczony jest od soboty do soboty).
 • zwolnienie z winy pracownika tzw. dyscyplinarka
  – może wręczyć jedynie ATERIMA WORK,
  – nie jest wymagana zgoda ze strony pracownika,
  – rozwiązanie z dniem dostarczenia do pracownika tymczasowego,
  – dla tej formy koniecznie jest ciężkie naruszenie przepisów pracy np. porzucenie pracy, stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu.

Przed zamiarem zwolnienia pracownika prosimy o kontakt z konsultantem ATERIMA WORK. Dla rozwiązania umowy obowiązuje zawsze forma pisemna. Przygotujemy odpowiednie dokumenty i rozwiążemy sprawy formalne.

RADZIMY
Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w miejscu pracy. Poinformowanie pracownika o chęci zakończenia współpracy przed wręczeniem dokumentu może skutkować porzuceniem pracy i wystąpieniem dodatkowych kosztów np. wynagrodzenia chorobowego.