Jeżeli kandydat spełni Państwa oczekiwania, prosimy o e-mailowe potwierdzenie chęci zatrudnienia oraz przekazanie do nas informacji takich jak:

 • stanowisko pracy,
 • okres na który ma zostać zawarta pierwsza umowa,
 • dzień oraz godzinę rozpoczęcia pracy.

A) PODPISANIE UMOWY

Proces skierowania do pracy nowej osoby zajmuje nam ok. 2 dni robocze. W tym czasie:

 • wysyłamy kandydata na badania do lekarza medycyny pracy,
 • podpisujemy z nim potrzebne dokumenty,
 • przygotowujemy teczkę osobową,
 • zgłaszamy do ZUS.

E-mailowo potwierdzimy fakt zatudnienia. W wiadomości od nas znajdą Państwo takie informacje jak:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • nazwę stanowiska,
 • okres zatrudnienia,
 • datę i godzinę rozpoczęcia pracy.

B) BHP

W pierwszym dniu pracy pracownik musi zostać przeszkolony przez Państwa firmę w ramach:

 • szkolenia ogólnego,
 • szkolenia stanowiskowego.

Prosimy o dostarczenie do ATERIMA WORK w ciągu tygodnia od daty zatrudnienia karty ze szkolenia w wybranej formie:

 • oryginalna karta ze szkolenia,
 • kopia za potwierdzeniem z oryginałem.

RADZIMY
Nazwa stanowiska musi być zgodna ze złożonym wcześniej do ATERIMA WORK zamówieniem.

C) UBRANIE ROBOCZE

Jeżeli na danym stanowisku wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej, są Państwo zobowiązani dostarczyć pracownikowi tymczasowemu:

 • odzież roboczą,
 • środki do utrzymania odzieży w czystości (ekwiwalent za pranie, deputat, pralnie zewnętrzną).

RADZIMY
Jeżeli pracownik nie zda odzieży roboczej przy zakończeniu jego umowy o pracę, istnieje możliwość potrącenia odpowiedniej kwoty z jego wynagrodzenia. W tym celu prosimy o przesłanie do ATERIMA WORK:

 • protokołu zdawczo-odbiorczego (podpisanego z pracownikiem w momencie przekazania odzieży),
 • w protokole musi znajdować się adnotacja, że pracownik wyraża zgodę na potrącenie kwoty z wynagrodzenia w przypadku braku zdania odzieży.