Proces rekrutacji i selekcji pracowników opiera się na „Zamówieniu na Pracowników Tymczasowych/Zleceniobiorców”, którego wzór jest załącznikiem numer 2 do łączącej nas umowy.

Poniżej wymieniamy najważniejsze kwestie dotyczące rekrutacji:

  • Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wielu czynników (m.in.: wysokości wynagrodzenia, lokalizacji miejsca pracy/zlecenia) – może trwać od kilku dni do kilku tygodni.
  • W znalezieniu właściwych kandydatów pomoże przekazanie nam jak najbardziej szczegółowych informacji o zakresie obowiązków, wynagrodzeniu, systemie czasu pracy oraz dodatkowych benefitach dla pracowników.
  • Proponujemy, aby spotkania z wyselekcjonowanymi kandydatami odbywały się bezpośrednio w Państwa firmie.
  • Spotkania będą odbywały się w ustalonym wcześniej wspólnie terminie.
  • Harmonogram spotkań rekrutacyjnych wraz z CV kandydata przekaże nasz konsultant z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
  • Nasi konsultanci poinformują kandydatów o miejscu i godzinie spotkania oraz o osobie kontaktowej.
  • Po spotkaniach prosimy o informację zwrotną (szybka odpowiedź pozwoli nam zmniejszyć ilość rezygnacji oraz zadbać o dobry wizerunek Państwa firmy i naszej agencji).