PLIKI DO POBRANIA

  1. EWIDENCJA / Umowa o pracę tymczasową
  2. EWIDENCJA / Umowa zlecenie
  3. Karta urlopowa
  4. Rozwiązanie umowy o pracę – wypowiedzenie
  5. Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron
  6. Rozwiązanie umowy zlecenie – porozumienie stron
  7. Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 14
  8. Ubezpieczenie członków rodziny
  9. Zgoda na otrzymywanie wynagrodzenia przelewem
  10. Zgoda na przesyłanie dokumentów na e-mail