BOSS_1


W spotkaniu zorganizowanym w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej wzięło udział kilkudziesięciu studentów i absolwentów krakowskich uczelni. Gościliśmy reprezentantów takich kierunków, jak m.in. Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka, Ochrona Środowiska, Elektrotechnika, Energetyka, Budownictwo czy Inżynieria Biomedyczna.

Maja i Iwona podkreślają, słuchacze byli zaangażowani i zainteresowani tematem – zadawali liczne pytania i chętnie brali udział w przygotowanych ćwiczeniach sprawdzających m. in. wiedzę na temat elementów, które powinny pojawić się w każdym CV. Najbardziej aktywni uczestnicy zostali nagrodzeni indywidualnymi konsultacjami – ich dokumenty aplikacyjne zostaną przeanalizowane i udoskonalone przez nasze ekspertki.


„Mamy nadzieję, że nasze rady zostaną wykorzystane w praktyce i pomogą studentom w poruszaniu się po rynku pracy” – mówi Maja Smolarczyk. „Mamy nadzieję, że z uczestnikami Festiwalu BOSS spotkamy się również w przyszłym roku” – dodaje Iwona Machowicz.

BOSS_2