Współczesne miejsca pracy stają się coraz bardziej międzynarodowe, a tym samym kulturowo zróżnicowane. Wprowadzenie tymczasowych pracowników zagranicznych może dostarczyć nowych perspektyw i umiejętności do zespołu, ale może również prowadzić do różnic kulturowych w środowisku pracy. Jak zarządzać i wykorzystywać ten potencjał wzmocnienia zespołu, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ, który nieadekwatna komunikacja i różnice kulturowe mogą mieć na skuteczność pracy?

W niniejszym artykule przyjrzymy się zatrudnianiu czasowych pracowników zagranicznych i różnicom kulturowym w środowisku pracy. Zbadamy, jakie są najczęstsze wyzwania w tym obszarze, jak skutecznie zarządzać i dostosowywać się do różnic kulturowych oraz jak je wykorzystać dla dobra organizacji.

Pracownicy z Ukrainy zapełniają braki kadrowe w Polsce

W Polsce brakuje pracowników na wielu stanowiskach i w różnych branżach. Coraz częściej pracodawcy rozwiązują problem braków kadrowych, rekrutując pracowników tymczasowych z zagranicy, w tym m.in. z Ukrainy. Branże, w których pracuje najwięcej cudzoziemców to: branża budowlana, produkcyjna, automotive, przetwórstwo warzyw i owoców, a także gastronomia i branża spożywcza, a nawet IT i logistyka. Warto wspomnieć, że porozumienie w kwestii zarządzania i komunikacji międzykulturowej jest szczególnie istotne w magazynach oraz w fabrykach, gdzie szybko przybywa pracowników nie tylko z Ukrainy, ale też z Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Indii czy Filipin.

Zrozumienie różnic kulturowych w środowisku pracy

Kluczowe we wprowadzeniu tymczasowych pracowników zagranicznych  jest zrozumienie różnic kulturowych w środowisku pracy. W Polsce przywiązujemy wagę do kolejności przedstawiania się i przywitania w miejscu pracy, punktualności, a nawet do stroju, czy do przepuszczania w drzwiach kobiet. Różnice kulturowe w środowisku pracy obejmują nie tylko język, czy mentalność, ale także odmienne podejście do czasu oraz otwartości w komunikacji. I tak na przykład otwarci na drugiego człowieka Hindusi nie znają presji czasu, w przypadku pracowników z Uzbekistanu musimy uwzględniać zachowania wynikające na przykład z tamtejszej religii, gdyż w Uzbekistanie przeważa islam. Porywczy Turcy miewają problem z planowaniem i organizacją pracy, w przeciwieństwie do Filipińczyków, którzy znani są z dużej wydajności w pracy i zaangażowania. Jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy różnice kulturowe są niemal nieodczuwalne, jednak w przypadkach innych narodowości stają się one coraz bardziej znaczące. Dlatego w dzisiejszym wielokulturowym środowisku pracy efektywne komunikowanie się jest istotną umiejętnością zawodową. Potwierdza to także nasze własne doświadczenie z ATERIMA WORK, w którym zespół jest międzynarodowy.

Oczekiwania tymczasowych pracowników zagranicznych w nowym miejscu pracy

Kandydaci z zagranicy dużą uwagę poświęcają oczywistej kwestii wynagrodzenia. Istotne dla obcokrajowców są też warunki zakwaterowania oraz ilość godzin pracy.  Zdecydowana większość tymczasowych pracowników z zagranicy deklaruje chęć pracy w wymiarze większym niż 8 godzin, bo są mocno nastawieni na zarabianie i oszczędzanie. Wzrasta również świadomość w zakresie legalności zatrudnienia. Kandydaci pytają, jakie dokumenty są potrzebne oraz czy i jak mogą przedłużyć swój pobyt w Polsce. Zadowolenie tymczasowych pracowników z pewnością zapewni pracodawca, który zapewnia warunki, zgodne z ofertą, jest komunikatywny i w pełni dostępny dla pracowników.

Uwarunkowania prawne i przepisy dotyczące zatrudniania tymczasowych pracowników zagranicznych

Każdy cudzoziemiec, chcący rozpocząć pracę w Polsce, musi posiadać zezwolenie na pracę, z wyjątkiem państw, w których obowiązuje uproszczona metoda, czyli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Dokumenty legalizujące pracę i pobyt w Polsce to między innymi paszport biometryczny, wizy pracownicze – krótko- i długoterminowe, karty pobytu czasowego, stałego, a także Karta Polaka oraz wiza studencka.

Aby kontynuować zatrudnienie pracownika spoza kraju, kluczowe jest zapewnienie mu legalnego pobytu i legalnej pracy. Najpowszechniejszym sposobem jest uzyskanie  karty pobytu czasowego poprzez złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Wojewódzkim. Powszechnie stosowaną procedurą jest również uzyskanie zezwolenia na pracę, które może być wydane na okres do trzech lat.

Znaczenie szkolenia w zakresie wrażliwości kulturowej i różnorodności

Mimo wzrostu liczby obcokrajowców pracujących w polskich przedsiębiorstwach, nadal niewielu pracodawców prowadzi działania w zakresie edukacji na temat różnic kulturowych. Wsparcie w integracji i adaptacji cudzoziemców oraz edukacja na temat bezpiecznej pracy to ważne aspekty zatrudniania pracowników tymczasowych z zagranicy. Na szczęście stale rośnie liczba firm, które decydują się na organizację warsztatów z różnic kulturowych, kursów językowych oraz imprez integracyjnych. Choć współpraca z pracownikami z innych państw może być wyzwaniem, to zdecydowanie warto edukować siebie oraz swoich pracowników.

Uwzględnianie różnic kulturowych w komunikacji i procesach decyzyjnych

Najistotniejsza rola spoczywa na pracodawcy, który winien właściwie przygotować stanowiska pracy dla pracowników spoza kraju, na przykład pod względem komunikacji. Istotne jest przeprowadzenie szkoleń dotyczących obowiązków na danym stanowisku oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przetłumaczenie na język ojczysty niezbędnych materiałów, takich jak harmonogramy, grafiki czy instrukcje obsługi maszyn.

Dodatkowo, pracodawca powinien poinformować nowo zatrudnionych o kryteriach przyznawania urlopów i premii oraz procedurach zgłaszania nieobecności w pracy. Przydatne może być także zapewnienie wsparcia pracownikom w założeniu konta bankowego w polskim banku, uzyskaniu polskiego numeru telefonu czy umówieniu wizyty lekarskiej.

Podsumujmy! Różnorodność w środowisku pracy i czerpanie korzyści z wielokulturowego zespołu pracowników

Zmiana trendów na rynku pracy w Polsce to wyzwanie, ale również szansa. Cudzoziemcy mogą wzmocnić nasz rynek pracy, uzupełniając luki kadrowe w wielu branżach. Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie wielokulturowości, poprawia się komunikacja w organizacji z pracownikami z całego świata. Zatrudniając obcokrajowców dobrze jest skorzystać z usług profesjonalistów, dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z firmą ATERIMA WORK, która specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnieniu cudzoziemców, także spoza Unii Europejskiej.