Nasz najnowszy raport pod tytułem "Polski rynek pracy w 2024 roku" jest kontynuacją poprzednich analiz dokonywanych przez nas w przeszłości. Ukazujemy szersze spektrum badanego obszaru. Pierwszy kwartał 2024 przyniósł dynamiczne zmiany, dlatego naszym celem jest przedstawienie kompleksowego obrazu rynku pracy, uwzględniając nowe wyzwania i możliwości. W poprzednim roku skupiliśmy się na niedoborze kwalifikacji, zmianach demograficznych oraz rosnącej roli technologii. Warto podkreślić, że kwestie te nadal są istotne. Jednakże obserwujemy także nowe zjawiska, które wymagają większej elastyczności i gotowości na zmiany ze strony pracodawców, agencji rekrutacyjnych i pracowników.

Warto podkreślić, że w drugiej połowie roku przewidujemy ponowne wystąpienie znacznych deficytów pracowników, które będą zaspokajane przez pracowników spoza naszego kraju. Dzięki oferowaniu jednej z najwyższych płac minimalnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla cudzoziemskich pracowników, którzy poszukują stabilnego zatrudnienia i godziwych warunków życia.

Jako ATERIMA WORK, kładziemy nacisk na elastyczność i zdolność do dostosowania się do zmieniających się warunków zawodowych. Posiadamy bogate doświadczenie w rekrutacji zarówno krajowych pracowników, jak i specjalistów spoza granic Polski. Naszym celem jest między innymi uświadamianie przedsiębiorców o konieczności otwarcia się na pracowników z różnych kultur i środowisk, co jest kluczowe w obliczu aktualnych wyzwań. W naszym raporcie skupiamy się na zrozumieniu obecnych procesów i ich konsekwencji dla polskiej gospodarki oraz rynku pracy. Szczegółowo przedstawiamy kluczowe wyzwania i możliwości, podkreślając naszą wspierającą rolę dla pracodawców i pracowników w tych niepewnych czasach.

Analiza stanu polskiego rynku pracy w 2024 roku ukazuje pozornie sprzeczne tendencje. Z jednej strony, notujemy imponująco niski poziom bezrobocia, który utrzymuje się poniżej 6%. Z drugiej strony, pojawiają się niepokojące sygnały o nadchodzących masowych redukcjach zatrudnienia w niektórych sektorach gospodarki. Jak należy interpretować te zjawiska i jakich zmian możemy oczekiwać w niedalekiej przyszłości? Tego dowiedz się zapoznając się z przygotowanym dla Ciebie materiałem.

Jak firmy radzą sobie z zatrudnianiem cudzoziemców? Jakie obecnie wyróżniamy globalne i krajowe trendy na rynku pracy? Kwestie te omawiamy w raporcie, który bezpłatnie można pobrać uzupełniając formularz dostępny tutaj. Zachęcamy do lektury opracowanego materiału, by zapoznać się z konkretnymi danymi oraz fachowymi prognozami.