eclogoGłównym celem projektu jest opracowanie praktycznych wskazówek dla trzech sektorów: agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy, teleinformatyki (ICT) oraz branży paliwowo-gazowej. Obecnie trwają konsultacje między innymi z ekspertami z organizacji zajmujących się prawami człowieka i przedstawicielami przedsiębiorstw, wśród których znalazł się również Stefan Schwarz – Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji i ekspert z zakresu bezpiecznej pracy za granicą agencji ATERIMA.


- Agencja Zatrudnienia ATERIMA została zaproszona do trwających obecnie konsultacji ze względu na naszą działalność na polu CSR. Szczególnie doceniono nasz projekt „Bezpieczna praca za granicą”, w ramach którego wspólnie ze Stowarzyszeniem PoMOC edukujemy Polaków w zakresie zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Udział w konsultacjach to dla nas ogromne wyróżnienie – tłumaczy Stefan Schwarz – Mam nadzieję, że nasze zaangażowanie przyczyni się do stworzenia nowoczesnych, a jednocześnie uwzględniających obecne problemy wskazówek, dzięki którym agencje zatrudnienia będą bardziej skutecznie chronić prawa człowieka swoich pracowników.


Opracowywane w ramach projektu wytyczne oparto na podstawowych zasadach ONZ, które odnoszą się do związków biznesu z ochroną praw człowieka. Uwzględniono również obserwowane obecnie zagrożenia dla praw człowieka, a także dobre praktyki firm. W założeniu autorów projektu powinny one stać się drogowskazem dla prowadzenia etycznej działalności dla przedsiębiorstw z analizowanych sektorów na całym świecie.


W ramach spotkania 30 stycznia omawiano wersję roboczą wytycznych, a w szczególności zapisy dotyczące branży HR. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele m. in. Międzynarodowej Organizacji Pracy, Amnesty International, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Human Rights Watch.


Twórcami projektu są Instytut Praw Człowieka i Biznesu i organizacja pożytku publicznego Shift.