Branża budowlana, to obszar zawodowych działań, który ciągle ewoluuje, dostosowując się do nowych technologii, trendów i zmieniających się potrzeb rynku. Wynika to z faktu, że na tym rynku nierzadko pojawiają się produkty, które wypierają dotychczas stosowane rozwiązania. Co za tym idzie, tradycyjne role w budownictwie, takie jak na przykład cieśla, betoniarz i zbrojarz, zyskują nowe możliwości realizacji projektów. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki elastyczności tych budowlanych profesjonalistów. Ważna jest ich otwartość na nowe specjalizacje, których mogą się podjąć, bazując na dotychczasowej wiedzy i umiejętnościach pozyskanych w toku działań zawodowych.  

W dzisiejszych czasach budownictwo przekracza granice tradycyjnych specjalizacji. Cieśla, betoniarz, zbrojarz, czy murarz, czyli kluczowe role na placu budowy, w naturalny sposób rozwijają się, realizując nowe projekty. Dzięki temu posiadają nowe umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii budowlanych. Istotne jest jednak to, że często role te przenikają się w kontekście powierzonych zadań. Są to zawody zbliżone, a co za tym idzie w pewnym zakresie możliwe jest zazębianie się obowiązków i zadań, a więc wykorzystywanie posiadanych kompetencji w każdym z tych obszarów. Taka elastyczność stwarza nowe, korzystne możliwości zawodowe – zarówno w Polsce, jak i we Francji.

Jakie zadania realizowane są przez określonych specjalistów w branży budowlanej?  

Przedstawiciele jakich konkretnie zawodów realizują swoje obowiązki na placu budowy? Wśród najważniejszych ról w branży budowlanej wyszczególnić można przede wszystkim cieślę szalunkowego, cieślę konstrukcyjnego, betoniarza oraz zbrojarza. To jednak nie wszyscy specjaliści, odpowiedzialni za końcowy efekt prac budowlanych. Czym na co dzień zajmują się te osoby i jaki obszar działań obejmują, wykorzystując swoje kompetencje?

Jakich pracowników branży budowlanej wyróżniamy?

  • Cieśla szalunkowy – jest to pracownik odpowiedzialny za konstrukcję szalunków, czyli drewnianych lub metalowych form, które służą do odlewania betonu. Jego zadaniem jest czytanie i interpretacja rysunków technicznych oraz dokładne pomiar i cięcie materiałów potrzebnych do budowy szalunków. Cieśla szalunkowy montuje szalunki, zapewniając ich stabilność i precyzyjne dopasowanie według określonych wymagań. Po odlewie betonu, cieśla szalunkowy demontuje szalunki i przygotowuje je do ponownego użycia.
  • Cieśla konstrukcyjny – pracownik pełniący tą zawodową rolę również zajmuje się budową szalunków, ale jego obowiązki idą dalej. Oprócz pracy z szalunkami, cieśla konstrukcyjny wykonuje także prace związane z montażem i demontażem drewnianych konstrukcji budowlanych. Takich jak stropy, ściany i dachy. Zajmuje się też cięciem, dłutowaniem i łączeniem elementów drewnianych. W celu utworzenia kompletnych konstrukcji budowlanych zgodnych z projektem, który realizowany jest na placu budowy.
  • Betoniarz - jest odpowiedzialny za przygotowanie mieszanki betonowej i jej ułożenie w szalunkach, zgodnie z określonymi specyfikacjami. Wykonuje on również prace związane z wygładzaniem, zagęszczaniem i wyrównywaniem powierzchni betonowych, aby uzyskać pożądany efekt estetyczny i funkcjonalny. Betoniarz może być także odpowiedzialny za kontrolę jakości betonu oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym narzędzi i maszyn służących do jego wytworzenia.
  • Zbrojarz - zajmuje się on wytwarzaniem i instalacją zbrojenia, czyli stalowych prętów lub siatek, które są umieszczane wewnątrz szalunków przed odlewem betonu. Jego zadaniem jest czytanie i interpretacja rysunków technicznych oraz precyzyjne cięcie, gięcie i montaż elementów zbrojeniowych, zgodnie z wymaganiami projektu. Zbrojarz dba o to, aby zbrojenie było odpowiednio umocowane i ułożone, aby zapewnić wytrzymałość i stabilność konstrukcji betonowej.
  • Murarz - wykonuje prace związane z murowaniem ścian, fundamentów, kominów oraz innych elementów budynków z różnych materiałów. Takich jak cegła, bloczki betonowe, kamień czy pustaki. Jego zadaniem jest precyzyjne układanie materiałów zgodnie z projektem i normami budowlanymi, a także wykonywanie różnego rodzaju obróbek i detali architektonicznych.
  • Malarz budowlany - zajmuje się malowaniem i lakierowaniem ścian, sufitów, okien, drzwi oraz innych elementów wykończeniowych w budynkach. Jego zadaniem jest przygotowanie powierzchni do malowania, nakładanie farby lub lakieru w odpowiedniej technice i kolorze oraz wykończenie detali i dekoracji.
  • Tynkarz – ten pracownik wykonuje prace związane z wygładzaniem, szpachlowaniem i tynkowaniem ścian oraz sufitów w budynkach. Jego zadaniem jest aplikacja różnych rodzajów tynków, gładzi i szpachli, w celu uzyskania równych i estetycznych powierzchni, a także wykończenie elementów architektonicznych.

Warto zauważyć, że mimo różnic w zakresie szczegółowych zadań i konkretnych detali w kontekście powierzanych obowiązków, wszystkie te zawody mają wspólny cel - budowę solidnych i bezpiecznych konstrukcji budowlanych. A co za tym idzie, praca wykonywana przez przedstawicieli tych poszczególnych zawodów, jest w pewnym aspekcie zbliżona. A wręcz określone zadania powierzane tym pracownikom zazębiają się na co dzień.

 

Jakie korzyści płyną z przenikania się kompetencji pracowników w branży budowlanej?

Praca w branży budowlanej nigdy nie jest działaniem w próżni, w oderwaniu od innych specjalistów realizujących swoje obowiązki na placu budowy. Poszczególne zadania przenikają się i uzupełniają, by przynieść jak najbardziej zadowalający efekt, uwzględniający konkretny plan z zachowaniem norm budowlanych. Na placu budowy wykwalifikowani specjaliści współpracują, tworząc zgraną ekipę realizującą projekty budowlane. Nierzadko można zaobserwować, że ich zadania przenikają się i mogą na wzajem uzupełniać.

Częstym zjawiskiem jest sytuacja, w której na przykład malarz budowlany posiada umiejętności, dzięki którym jest w stanie realizować obowiązki, które na co dzień przypisane są do zadań tynkarza. Zaś tynkarz potrafi wykonać obowiązki murarza. Cieśla szalunkowy zwyczajowo wie, na czym polegają obowiązki cieśli konstrukcyjnego i jest w stanie je wykonać. Przebywanie na placu budowy różnych specjalistów sprawia, że uczą się oni od siebie nawzajem, co pozwala na zdobywanie dodatkowej wiedzy i poszerzanie kompetencji zawodowych. Taka elastyczność w wykonywaniu obowiązków przyczynia się do sprawniejszego przeprowadzenia prac na placu budowy, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba szybkiego reagowania na zmienne warunki i sytuacje.

Dzięki temu pracownicy są bardziej wszechstronni i mogą lepiej zrozumieć i szanować wkład innych specjalistów w proces budowy. Współpraca między różnymi zawodami na placu budowy jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu projektu i zapewnienia jego wysokiej jakości oraz terminowej realizacji. Warto zaznaczyć, że z elastyczności podejmowanych w branży budowlanej działań wynikają więc korzyści dla wszystkich specjalistów. Często takich korzyści, z których pracownicy pełniący przez lata określoną rolę zawodową nawet nie zdają sobie sprawy. Nie uświadamiają sobie tego na co dzień, podejmując schematycznie kolejne zlecenia. Nie sposób jednak przecenić roli współdziałania, która sprawia, że każdy z pracowników zdobywa nowe umiejętności, kompetencje i wiedzę, którą na pewnym etapie dalszych zawodowych działań może wykorzystywać.

Dlaczego wybierając nową ofertę pracy warto być otwartym i rozważać też inne opcje z branży budowlanej?

Pracownicy zwyczajowo zakładają, że specjalizują się tylko w konkretnym zawodzie i w tym obszarze podejmują najczęściej pracę. Jednakże warto zdawać sobie sprawę, że profesje budowlane we Francji i w Polsce są do siebie często zbliżone pod kątem wykonywanych zadań i umiejętności. A co za tym idzie, przeglądając oferty pracy i dokonując określonych wyborów, warto przyjrzeć się bliżej pełnej gamie dostępnych możliwości.

Wyjście ze schematu i wykorzystanie zdobytych na drodze zawodowych działań umiejętności, które nie były w takiej skali wykorzystywane dotychczas, może nie tylko stanowić szansę na dalszy rozwój zawodowy, ale przede wszystkim przynieść korzyści finansowe. Wielozadaniowość jest obecnie cechą bardzo pożądaną na rynku pracy i pracodawcy doceniają tych spośród pracowników, którzy potrafią realizować różne zadania budowlane w zależności od zapotrzebowania.

Specjalizując się w jednym z zawodów, pracownik ma możliwość pracy także w innych, podobnych obszarach działań budowlanych. Posiadając wcześniejsze doświadczenie ze swojego doczasowego wycinka podejmowanych prac budowlanych, nie zaczyna on adaptowania się przecież do kolejnej zawodowej roli od zera. Bazuje bowiem na wiedzy, którą pozyskał już w przeszłości. Jest to potencjał, z którego warto zdawać sobie na co dzień sprawę i wykorzystywać go, zwłaszcza podczas podejmowania decyzji dotyczących realizacji kolejnych zleceń.

Konkretne umiejętności można szlifować w toku podejmowanych działań zawodowych. Ważna jest przede wszystkim otwartość i chęć uczenia się nowych rzeczy. To zawsze procentuje i nie tylko daje satysfakcje, ale przekłada się na możliwość wyboru w szerszej puli ofert dostępnych na budowlanym rynku pracy, przynosząc korzyści finansowe.