Istnieje cały szereg narzędzi kształtowania wizerunku pracodawcy, choć z części z nich nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Wynika to z faktu, że większość działań podejmowanych przez pracodawcę w mniejszym lub większym stopniu wpływa na jego obecnych i potencjalnych pracowników. Ta dwutorowość działań skutkuje podziałem na:

 • wewnętrzny employer branding – skierowany do zatrudnionych pracowników firmy, jego głównym celem jest tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy oraz możliwości szeroko pojętego rozwoju;
 • zewnętrzny employer branding – skierowany do potencjalnych pracowników, jego celem jest tworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

Kluczowe jest, aby działania firmy były zgodne z wartościami wyznawanymi przez zatrudnione w niej osoby. Ostatecznym celem kształtowania wizerunku pracodawcy jest pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. To polityka realizowana przez firmy świadome znaczenia efektywnych i skutecznych pracowników, trudności w ich znalezieniu i kosztów w przypadku ich odejścia.

Na własnym podwórku

Choć można mieć takie skojarzenia, employer branding nie zawsze musi wiązać się z wysokimi nakładami. Wachlarz działań w jego ramach jest szeroki. Bezkosztowym czynnikiem kształtującym pozytywną atmosferę pracy jest m. in. sposób komunikacji, ze szczególnym naciskiem na komunikację na linii przełożony – pracownicy.

Zastanów się zatem, jak to wygląda w Twojej firmie? Jak Ty jako szef komunikujesz się z ludźmi? Jak często w firmie pada słowo „dziękuję”? Jak często pracownicy są doceniani i chwaleni za swoją pracę?

Do działań niskobudżetowych należą:

 • organizacja przestrzeni, w której pracownicy mogą skorzystać z przerwy na obiad (czy w firmie panuje atmosfera, w której można spokojnie zjeść i jest czas na krótką przerwę?);
 • czystość i wygląd poszczególnych pomieszczeń;
 • rozwojowe działania podejmowane przez szefów wobec swoich pracowników np.: nieformalne dzielenie się wiedzą, przekazywanie doświadczenia, mentoring, możliwość wewnętrznych migracji pomiędzy stanowiskami, jasna ścieżka kariery i awansów, różnicowanie zadań i projektów, w które angażowany jest pracownik;
 • wewnętrzne spotkania, mające na celu zarówno komunikowanie najważniejszych wydarzeń w firmie, jak i dające pracownikom poczucie i możliwość partycypowania w życiu i działalności firmy;
 • prowadzenie firmowych newsletterów (wydawanych np. raz w tygodniu, opisujących najważniejsze firmowe wydarzenia, w humorystyczny i atrakcyjny graficznie sposób).

Z większymi kosztami trzeba się liczyć w przypadku wyjazdów integracyjnych, spotkań firmowych typu wigilia czy szeroko zakrojonych programów szkoleniowych realizowanych przez zewnętrzne firmy.

Zewnętrzne spektrum działania

W przypadku działań skierowanych do potencjalnych pracowników należy pamiętać o profesjonalnym i rzetelnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji i selekcji. Warto zwrócić uwagę, jak wyglądają i jak są sformułowane ogłoszenia o pracę, jak prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne, czy kandydaci traktowani są w sposób partnerski, czy otrzymują informację zwrotną po zakończeniu procesu rekrutacji.

Można także zdecydować się na:

 • działania o charakterze charytatywnym i/lub proekologiczne;
 • uczestnictwo w targach pracy;
 • dni otwarte w siedzibie firmy;
 • aktywną promocję firmy w szkołach i na uczelniach (np. poprzez współpracę z kołami naukowymi, oferowanie praktyk i staży, organizację szkoleń i warsztatów dla uczniów, czy  studentów).

Każdy pracownik swoimi działaniami kształtuje wizerunek swój i swojego pracodawcy. Ma to wpływ zarówno na wewnętrzne, jak i zewnętrzne środowisko pracy. Pracownik, który wyraża się pozytywnie o swoim miejscu pracy, to najlepsza reklama dla pracodawcy!

Autor: Anna Dolot

Artykuł ukazał się w portalu www.biznes.pl