Na bazie wprowadzonej wraz z nowym rokiem zmiany francuski pracownik nie może zarobić mniej niż 9,67 euro brutto za godzinę. Zasada ta obejmuje także osoby z Polski, które są oddelegowane do pracy we Francji. 
 
To kolejna zmiana SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Z podwyżki ucieszą się przede wszystkie osoby, które zarabiają minimalne wynagrodzenia. Taką pensję otrzymuje we Francji średnio co dziesiąty pracownik.