Zdecydowana większość prac wakacyjnych, szczególnie za granicą, może być ciekawym doświadczeniem, które można przekuć na doświadczenie zawodowe. Istnieje bowiem szereg cennych kompetencji, które można rozwinąć właśnie w trakcie sezonowych prac wakacyjnych, np.:

 

  • obecność w odmiennym kulturowo kraju,
  • umiejętność znalezienia wspólnego języka z ludźmi z różnych stron świata,
  • planowanie,
  • rozwiązywanie trudnych sytuacji w kontaktach z klientami, współpracownikami, przełożonymi.

Jeżeli pracowałeś w sektorze usług na zachodzie Europy (np. w Wielkiej Brytanii) to miałeś szansę obserwować i uczyć się profesjonalnej, ukierunkowanej na bardzo wymierne efekty obsługi klienta, budowania relacji, sprzedaży dodatkowej. Już sam proces wdrażania, który przechodziłeś, a może również szkolenia mogły dać Ci możliwość nauczenia się czegoś, co będziesz mógł wykorzystać w późniejszej pracy.

Opieka nad dzieckiem to okazja do rozwoju kompetencji w obszarze kreatywności, planowania, zarządzania zmianą, negocjacji. Również fizyczne prace rozwijają w nas kompetencje – uczymy się szanować to, co wypracujemy, rozwijamy w sobie konsekwencję i ukierunkowanie na cel, czasem także współpracę zespołową. Podsumowując – niemal każda praca to możliwość rozwoju konkretnych kompetencji. W przypadku pracy za granicą to także możliwość poszerzenia własnych horyzontów – podróże kształcą, zwłaszcza, jeśli w tym naszym podróżowaniu jesteśmy otwarci i ciekawi obcego świata i odmiennej kultury. Praktycznie każda praca to zdecydowanie lepsza sytuacja niż siedzenie w domu na kanapie przed telewizorem.

CV a rozmowa kwalifikacyjna

Większość rekruterów ma świadomość zdań zapisanych w powyższym akapicie. Dlatego, jeżeli aplikujesz do jednej z pierwszych swoich prac, w doświadczeniu zawodowym wpisz również wakacyjną pracę: nazwę pracodawcy (doprecyzuj kraj), okres zatrudnienia, stanowisko, zakres obowiązków. Ten ostatni punkt jest szczególnie ważny. Wypisz te zadania i obowiązki, które umożliwiły Ci rozwój określonych, potrzebnych do przyszłej pracy kompetencji np. kontakt z klientem, planowanie grafików, tworzenie zamówień. Pomyśl jak pracodawca i zastanów się, co z tego, co robiłeś podczas wakacyjnej pracy, może okazać się wartościowe w nowym miejscu pracy.

Pamiętaj także, że pytanie o wakacyjną pracę może pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dzieje się tak dlatego, że praca pracy nie równa – niektórzy podczas wakacyjnej pracy rzeczywiście wiele się nauczyli, inni uczyli się co robić, żeby nic nie robić. Dlatego rekruter dopyta o szczegóły. Warto wówczas uwypuklić te elementy, które mogą stanowić wartość dodaną dla pracodawcy – np. pracę w wielokulturowym środowisku, sam fakt poszukiwania pracy w obcym środowisku, konsekwencję w działaniu, pracę w trudnych warunkach fizycznych (np. wysoka czy niska temperatura), pracę w strukturach sieciowych. To wszystko to elementy, które z jednej strony kształtują naszą osobowość, ukazują naszą determinację, a z drugiej mogą przygotować do pracy w nowych warunkach zawodowych (np. praca w środowisku wielokulturowym, w strukturach sieciowych).

Aktualizacja CV

Jeżeli praca wakacyjna była epizodem sprzed kilku lat, a Ty starasz się o pracę na stanowisku kierowniczym i/lub niezwiązanym z tym, co robiłeś podczas wakacji, to opis pracy z letniego okresu możesz całkiem pominąć w CV lub napisać tylko, że takowa praca była (miejsce, okres zatrudniania, stanowisko). Tu znów popatrz z perspektywy rekrutera – czy użyteczna jest dla niego informacja, co robiłeś kilka lat temu podczas wakacji? Jeżeli aplikujesz na stanowisko kierownika recepcji w sieciowym hotelu, a właśnie w tej sieci pracowałeś jako recepcjonista 3 lata temu przez 2 miesiące, to jest to nadal wartościowe doświadczenie. Jeśli jednak aplikujesz na stanowisko księgowego w biurze podatkowym, to wakacyjna przygoda w recepcji sprzed kilku lat może pozostać w Twoich wspomnieniach, ewentualnie jako krótka wzmianka w CV.

 

Artykuł ukazał się w portalu Onet Biznes.