W badaniu satysfakcji na temat współpracy z naszą firmą pytaliśmy m.in. o jakość kontaktu z ATERIMA, ale także warunki na miejscu pracy – relacje ze współpracownikami i francuskim pracodawcą. Serdecznie dziękujemy za wszystkie odpowiedzi! Każda opinia jest dla nas bardzo ważna.

W ATERIMA na pierwszym planie stawiamy troskę o pracownika, dlatego szczególnie cieszą nas wysokie oceny dotyczące relacji z nami! Aż 96% uczestników ankiety bardzo dobrze lub dobrze oceniło kontakt z naszą firmą. Pracownicy docenili też jakość i kompletność informacji przekazywanych przez nas przed wyjazdem do pracy – wysoko ocenia je aż 93,8% ankietowanych. Miło jest nam także, że w pytaniu o ocenę całokształtu współpracy zdecydowana większość (90,7%) oceniła nas na 8, 9 lub 10 punktów w dziesięciostopniowej skali.

Zachęcamy też do obejrzenia krótkiego filmu z podsumowaniem najważniejszych wyników:

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas na udział w badaniu! Cieszymy się, że doceniacie nasze starania o to, by praca we Francji dawała Wam jak najwięcej satysfakcji.

A wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do grona naszych pracowników zachęcamy do sprawdzenia naszych oferty pracy: www.praca.aterima.pl/francja