Nowa stawka jest wyższa o 1,24% w stosunku do tych ustanowionych w roku poprzednim. Tym samym wynagrodzenie pracowników delegowanych z krajów Unii Europejskiej we Francji, w tym z Polski, nie może być niższe niż 1 480,27 EUR brutto miesięcznie, przy 35-godzinnym tygodniu pracy. Przypominamy jednocześnie, że wszystkie nadgodziny są płatne dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To już kolejna zmiana stawki SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) i dobra wiadomość dla pracowników. Dzięki kolejnym podwyżkom, od 2010 roku wzrosła już o 1,02 EUR brutto.