Pracownicze Plany Kapitałowe

Poniżej przygotowaliśmy garść praktycznych informacji, które pomogą zrozumieć, jak działa PPK i co zatrudnieni powinni o tym programie wiedzieć.

Programem objęte są wszystkie osoby zatrudnione (pracownicy, osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenie), które posiadają umowy, od których obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. Warunkiem jest zatrudnienie u danego pracodawcy trwające co najmniej 3 miesiące.
Ważne: program PPK jest programem dobrowolnym dla zatrudnionego – pracownik może również nie zdecydować się na uczestniczenie w programie.

Jakie są warunki przystąpienia do PPK?

  1. Jeżeli osoba jest zatrudniona i nie ukończyła 55 lat, automatycznie uczestniczy w PPK, może jednak skierować do pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji. Czyli w tym wypadku zatrudniony, który nie chce brać udziału w PPK, musi pisemnie poinformować o tym pracodawcę.
  2. Jeżeli zatrudniona osoba ukończyła 55 lat, uczestniczy w PPK na podstawie złożonego do pracodawcy pisemnego wniosku. Oczywiście, po przystąpieniu do PPK zatrudniony również może złożyć rezygnację. Czyli w tym wypadku, aby wziąć udział w PPK, zatrudniony musi złożyć pisemny wniosek o przystąpienie do programu.
  3. Osoby, które ukończyły 70 lat, nie biorą udziału w programie.

Jakie są zasady?

Uczestnicząc w programie, możecie Państwo gromadzić oszczędności na indywidualnym rachunku według następujących zasad:

  1. Wpłata podstawowa finansowana przez zatrudnionego wynosi 2 % jego wynagrodzenia, jednak możecie Państwo złożyć pracodawcy pisemną deklarację o wpłacie dodatkowej, która może wynosić do 2 % wynagrodzenia.
  2. Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5 % wynagrodzenia zatrudnionego.
  3. Skarb Państwa gwarantuje zatrudnionemu jednorazowo wpłatę powitalną w kwocie 250,00 złotych oraz coroczne dopłaty w kwocie 240,00 złotych.

Głównym założeniem PPK jest to, aby zgromadzone indywidualnie pieniądze można było wypłacić po ukończeniu 60 roku życia. Najbardziej opłacalna będzie wypłata oszczędności w miesięcznych ratach.
W pewnych przypadkach wypłaty można dokonać również przed ukończeniem 60 lat.

Dokumenty do pobrania

W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem ekspertów ds. PPK pod numerami telefonów:
801-12 22 12, +48 22 640 06 40.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo również pod adresem
https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html