Wiele osób zastanawia się jak wygląda kwestia zatrudniania obywateli Ukrainy. Czy jest to skomplikowany i czasochłonny proces? Dzięki przygotowanemu przez nas materiałowi łatwiej będzie zorientować się w gąszczu obecnie obowiązujących procedur.

Obowiązuje już specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy – jakie ustalenia obejmuje?

Kluczową kwestią jest to, że zgodnie z artykułem 1 specustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy. Warto zaznaczyć, że dotyczy to tych spośród nich, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, a także obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium naszego kraju. Dotyczy to także osób, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, są jednak w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy i spełniają analogiczne kryterium przybycia z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Określone zostały także inne istotne kwestie, takie jak: zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, utworzenie Funduszu Pomocy, prawo do świadczeń rodzinnych (takich jak 500 plus) oraz prawo do świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski. Specustawa mówi także o zasadach przedłużania okresów legalnego pobytu oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy.

Co obowiązywanie specustawy oznacza w praktyce?

Obywatele Ukrainy przekraczający naszą granicę chroniąc się przed wojną, będą mogli pozostać tu legalnie przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. Dzieci urodzone w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną także będą przebywać w Polsce legalnie. Co ważne na złożenie odpowiedniego wniosku obywatele Ukrainy mają czas do 60 dni. Nie dotyczy to m.in. osób, które posiadają już zezwolenie na pobyt stały.

Po upływie dziewięciu miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, są uprawnieni do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres trzech lat. Jeśli doszło do sytuacji, w której wjazd obywatela Ukrainy do Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej, pobyt na terytorium naszego kraju rejestruje organ gminy. Rejestracja ma miejsce na wniosek obywatela Ukrainy, złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Polski.  Istotne jest także to, że ustawa zakłada nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL. Ponadto uchodźcy będą mogli także skorzystać między innymi ze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, a także z obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Kwestia zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Dostęp do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy był kluczową kwestią, szeroko omawianą w dyskursie społecznym. Specustawa wprowadza odpowiednie rozwiązania, umożliwiające powierzenie pracy Ukraińcom. Zgodnie z ustawą podmiot powierzający wykonywanie pracy obcokrajowcowi jest zobowiązany w terminie czternastu dni (licząc od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca) powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy na okres do 24 miesięcy. Dopełnienie formalności jest niezwykle ważne, bo zaniedbanie tej kwestii będzie oznaczać dla obywatela Ukrainy brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia. W celu powiadomienia urzędu o powierzeniu pracy uchodźcy należy skorzystać z rządowej strony dostępnej pod tym adresem.

Istotne informacje dla uchodźców z Ukrainy

Jak podaje rządowa strona Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po przybyciu do Polski uchodźców nie obowiązuje kwarantanna związana z COVID 19. Jeśli chodzi o proces przekraczania granicy, od osób, które uciekają przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie będą wymagane dokumenty umożliwiające wjazd do Polski. Zaleca się zabranie ze sobą podstawowych dokumentów, takich jak paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli taki posiadasz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z tobą, dokumentację medyczną. Nie trzeba składać wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, aby legalnie przebywać w Polsce. Więcej przydatnych informacji znajduje się na stronach rządowych. Sprawdzić je można tutaj.

Pomoc dla Ukrainy - akcja DAM PRACĘ

Jako ATERIMA WORK działamy dwutorowo: obywatelom z Ukrainy pomagamy w znalezieniu pracy i mieszkania w Polsce, a pracodawców zachęcamy do akcji DAM PRACĘ – w jej ramach zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania chęci zatrudnienia ukraińskich kobiet. Więcej informacji o akcji DAM PRACĘ.

 

Zbiór informacji dla pracodawców zatrudniających osoby z Ukrainy

 

Gdzie znajdą informację osoby poszukujące zakwaterowania?

W dobie obecnych wydarzeń ważna jest nie tylko kwestia pracy, ale także holistyczne podejście do możliwości godnego życia i funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Podstawową kwestią jest więc temat noclegu nowoprzybyłych osób.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Google stworzono specjalną mapę, za pomocą której można sprawdzać  dostępność łóżek, pokoi i mieszkań dla uchodźców. Ułatwieniem w poszukiwaniach jest wyróżnienie poszczególnych kategorii, takich jak na przykład: mama z dziećmi, dorosły i dwójka dzieci, 4 osoby, 10 osób, łóżko, pokój, mieszkanie, dom.

Aby znaleźć wolne lokum należy wejść na stronę: https://bit.ly/mapa-mieszkań-pomoc-dla-ukrainy.

Opieka zdrowotna – gdzie kierować się po pomoc?

Można skorzystać z pomocy, którą oferuje Grupa LUX MED. Przygotowano specjalny pakiet pozwalający obywatelom Ukrainy oraz osobom deklarującym, że przybyły z terenów Ukrainy, na skorzystanie z bezpłatnej pomocy medycznej.  
Jak uzyskać pomoc? Uruchomiona została infolinia pod numerem 22 45 87 007, poprzez którą można umówić się na bezpłatne usługi. Prośby o udzielenie pomocy medycznej Pacjenci mogą kierować też na adres e-mail ua.kontakt@luxmed.pl

Obowiązkowe OC komunikacyjne – gdzie je uzyskać?

Obywatele Ukrainy przyjeżdżający do naszego kraju samochodem mogą potrzebować obowiązkowego OC komunikacyjnego. Takie ubezpieczenie nieodpłatnie oferuje kilka firm. Można je za darmo uzyskać na okres 30 dni między innymi w: 
 
• PZU - skontaktuj się z numerem telefonu 22 505 15 63 
• Warta - skontaktuj się z numerem telefonu. +48 814 607 900 
• Ergo Hestia - skontaktuj się z numerem telefonu +48 58 766 34 04 
• Allianz - u dowolnego pośrednika Allianz

Godne zaufania portale koordynujące pomoc dla Ukrainy

  • pomagamukrainie.gov.pl
    Jest to rządowa strona uruchomiona 27 lutego 2022 roku. Sporym ułatwieniem korzystania z witryny jest fakt, że funkcjonuje ona zarówno w języku Polskim jak i Ukraińskim. Na stronie tej dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą. Istotne jest także to, że można zgłaszać się jako osoba prywatna. Wsparcie mogą także przekazać organizacje pozarządowe, samorządy, czy firmy. Wypełniony formularz, zostanie przekazany do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców.
  • ukraina.services
    Jest to projekt software house’u Da Vinci Studio. Serwis, który także koordynuje pomoc dla Ukrainy. Dostępna na stronie intuicyjna przeglądarka pozwala na wyszukiwanie w kilku najważniejszych kategoriach, takich jak między innymi: przejazd, nocleg, pomoc medyczna czy pomoc dla zwierząt. Co ważne każda z kategorii zawiera dodatkowo filtry, takie jak lokalizacja, czy liczba osób. Istnieje także możliwość wyszukiwania w trybie „prośby o pomoc”. W praktyce pozwoli to na szybkie zorientowanie się, czego potrzebują osoby w danej lokalizacji, by błyskawicznie odpowiedzieć na ich zgłoszenia, udzielając pomocy w realizacji konkretnych potrzeb.