\"IMG\_3048\"


Konferencja miała formę wykładów i dyskusji panelowych, w których udział wzięli studenci specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna, pracownicy UEK w Krakowie i innych uczelni wyższych oraz przedstawiciele administracji, przedsiębiorstw sektora publicznego, prywatnych firm oraz mediów. Jest to atrakcyjna forma edukacji, dzięki której studenci mają możliwość korzystania z wiedzy specjalistów i praktyków z całej Polski. Tym razem do grona wykładowców należeli prof. dr hab. Piotr Sztompka, dr Michał Boni, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller i wielu innych.Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Ministerstwo Środowiska.ATERIMA była dumnym partnerem tego wydarzenia, podobnie jak Telekomunikacja Polska, Ernst&Young  czy PKN Orlen.