ok__adka29 marca podczas Targów CSR w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ogłoszono dziesiątą edycję raportu gromadzącego najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności polskich firm. Projekt agencji ATERIMA „Bezpieczna praca za granicą” został przedstawiony w dziale poświęconym prawom człowieka. Jesteśmy jedyną ujętą w Raporcie agencją zatrudnienia, która edukuje Polaków w tym zakresie.W tegorocznej wersji Raportu opisano 209 praktyk, które podzielone zostały na siedem kategorii: ład organizacyjny, prawa człowieka, aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. W raporcie ujęto praktyki 106 firm działających w Polsce – wśród nich są m.in. Grupa Żywiec, PKN Orlen, Nestlé Polska, Aviva, Grupa Allegro, Microsoft, Coca Cola i wiele innych.Czujemy się szczególnie wyróżnieni i docenieni, iż nasz program popularyzowania bezpiecznej pracy za granicą został opisany w kategorii „Prawa człowieka”, ponieważ zakwalifikowano do niej zaledwie pięć praktyk! Oprócz działań ATERIMA przedstawiono praktyki z obszaru praw człowieka m.in. Tesco, Deloitte i Telekomunikacji Polskiej.

FOB

Twórca i wydawca Raportu – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – docenił nie tylko program „Bezpieczna praca za granicą”, ale również film ukazujący podejście agencji ATERIMA do CSR i naszą współpracę ze Stowarzyszeniem PoMOC. Film można obejrzeć w e-booku dostępnym na stronie internetowej FOB. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w formacie PDF można pobrać tutaj.