UEK_logotyp_zielen

Tym razem temat przewodni spotkania brzmiał „Przyszłość Europy i kim są Polacy?”. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów i dyskusji uznanych ekspertów i praktyków z całego kraju. Wśród wykładowców wystąpili między innymi dr Włodzimierz Cimoszewicz, prof. dr hab. Danuta Hübner, Adam Michnik, prof. dr hab. Agata Bielik-Robson, Adam Zagajewski, prof. dr hab. Dariusz Rosati i wielu innych.

Sympozjum tradycyjnie przybrało formę wykładów i dyskusji panelowych, w których udział wzięli studenci Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych uczelni wyższych oraz przedstawiciele administracji, przedsiębiorstw sektora publicznego, firm prywatnych, kultury, sztuki oraz mediów.

Tegoroczne Sympozjum zostało zorganizowane m. in. przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Program Sympozjum dostępny jest tutaj.