itaka1ATERIMA jest partnerem fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych – przy realizacji kampanii społecznej pod hasłem „Bezpieczna praca za granicą”. Celem akcji jest zapobieganie ewentualnym zaginięciom Polaków na terenie kraju, w którym podjęli pracę. Najczęściej takie zaginięcia są spowodowane niepowodzeniami w poszukiwaniu pracy. Czasem wiążą się też z niewolniczą pracą czy handlem ludźmi.

Wspólnie z ITAKĄ chcemy przeciwdziałać takim sytuacjom, dlatego zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zdecydowanych na podjęcie pracy „na czarno”, było świadomych ryzyka, jakie może im towarzyszyć.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła liczba Polaków poszukujących pracy w krajach członkowskich. Niestety, zdarza się, że padają oni ofiarą nieuczciwych pośredników pracy, którzy nie mają oporów przed zarabianiem na czyjejś krzywdzie. Osoby oszukane, często pozostawione bez środków do życia, należą do grupy szczególnie narażonej na ryzyko zaginięcia.

Blisko 1/5 osób zaginionych jest poszukiwana przez ITAKĘ poza granicami Polski. Na 1365 osób, których zaginięcie zgłoszono do fundacji w 2010 r., aż 270 osób zaginęło poza krajem. Najwięcej Polaków zaginęło w Wielkiej Brytanii, następnie w Niemczech, Holandii i Włoszech.

W ramach akcji chcemy przekazać niezbędne informacje: jak się przygotować do wyjazdu, jak zachować się na wypadek zagrożenia oraz do jakiej instytucji udać się po pomoc.

Wierzymy, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu uchroni wiele osób przed byciem oszukanym.

Oprac. MZ