Jak Konsultanci ATERIMA WORK usprawnili komunikację z pracownikami z Ukrainy?

Jak Konsultanci ATERIMA WORK usprawnili komunikację z pracownikami z Ukrainy?

Kierownik Operacyjny

Od kilku lat obserwujemy w Polsce wzmożoną falę migracji zarobkowej obywateli Ukrainy. W związku z tym coraz częściej polscy pracodawcy muszą radzić sobie z problemem utrudnionej komunikacji z osobami obcojęzycznymi. Jako ATERIMA WORK rozwiązaliśmy ten problem dla naszego kontrahenta z branży automotive. Przeczytaj case study, jak tego dokonaliśmy.

Nasz kontrahent z branży automotive potrzebował pracowników do obsługi linii produkcyjnej. Okazało się, że lokalny rynek pracowników wyczerpał się, dlatego też zaproponowaliśmy zatrudnienie cudzoziemców. Następnie pozyskaliśmy ok. 100 pracowników – obywateli Ukrainy. W związku z rekrutacją tak dużej liczby obcokrajowców oraz ich zatrudnieniem pojawiły się problemy związane z komunikacją. Trudności ze zrozumieniem obejmowały zarówno zagadnienia dotyczące samej pracy (np. umowy, instrukcje maszyn, regulaminy pracy), jak i życia codziennego Ukraińców w naszym kraju (np. założenie konta w banku, umówienie się na wizytę do lekarza, kontakt z polskim operatorem telekomunikacyjnym). 

Jak do tego podeszliśmy?

1

Potrzeba:

Sprawniejsza komunikacja pracodawcy z pracownikami z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego.

2

Nasze rozwiązanie:

  • szkolenie wstępne 100 pracowników w języku ukraińskim,
  • tłumaczenie dokumentów i instrukcji,
  • wyłonienie „lidera językowego” po stronie cudzoziemców do kontaktu w języku polskim,
  • stworzenie „Poradnika dla cudzoziemców”,
  • cotygodniowy dyżur Konsultanta ATERIMA WORK (native speaker języka ukraińskiego) dla obcokrajowców w miejscu zatrudnienia.

3

Korzyści:

  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej u kontrahenta,
  • zniwelowanie liczby nieporozumień na linii pracodawca - pracownicy ukraińskojęzyczni,
  • wsparcie cudzoziemców w adaptacji w pracy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników z Ukrainy.

Praca Konsultantów ATERIMA WORK z Działu Zatrudnienia Cudzoziemców sprawiła, że pracownicy z Ukrainy dokładnie zrozumieli specyfikę polskiego systemu pracy, jak również zakresu swoich obowiązków. Ponadto przygotowany poradnik pozwolił im na szybsze odnalezienie się w polskiej rzeczywistości.

Dzięki działaniom wdrożonym przez ATERIMA WORK Ukraińcy zatrudnieni u naszego kontrahenta czują się w Polsce bezpiecznie i bardziej komfortowo. Co więcej, dzięki wprowadzonym przez nas rozwiązaniom, zmniejszyliśmy o 75% liczbę telefonów od pracowników z Ukrainy do Konsultantów ATERIMA WORK. To dla nas potwierdzenie, że inwestycja w działania informacyjne w języku natywnym pracowników zza granicy przyniosła zamierzone efekty. Pracownicy są doinformowani i bardziej samodzielni w nowym miejscu pracy – tym samym poprawiliśmy atmosferę w całym zespole naszego kontrahenta, który dodatkowo nie musiał poświęcać czasu na opiekę nad cudzoziemcami.

Loading