Nowa stawka jest wyższa o 1,5% od kwoty ustanowionej w roku poprzednim. Tym samym wynagrodzenie pracowników delegowanych z krajów Unii Europejskiej do Francji, w tym z Polski, nie może być niższe niż 1 521,22 EUR brutto miesięcznie, przy 35-godzinnym tygodniu pracy. Przypominamy jednocześnie, że wszystkie nadgodziny są płatne dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To już kolejna zmiana stawki SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) i dobra wiadomość dla pracowników – dzięki podwyżce stawka miesięczna wzrosła o 23 EUR brutto w porównaniu do roku 2018.