W dzisiejszych czasach na rynku działa wiele agencji pracy tymczasowej. Pracodawcy coraz chętniej korzystają z ich usług, ze względu na szereg płynących z tego faktu korzyści. Współpracę z agencjami podejmują firmy, którym zależy na wsparciu biznesu w realizacji strategii personalnych oraz rozwoju ich działalności na rynku, gdyż stanowią dużą pomoc w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej oznacza błyskawiczną możliwość pozyskania pracownika, gdyż przyjmuje się, że proces odnalezienia go zajmuje wówczas od jednego do trzech dni. W praktyce oznacza to więc elastyczne, zależne od potrzeb firmy, zarządzanie personelem, którego kompetencje dostosowane są do powierzonych mu zadań.

Każda agencja pracy tymczasowej powinna figurować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, gdzie na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest setki agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Pracodawcy mają zatem w czym wybierać, podejmując decyzję o rozpoczęciu współpracy w tym zakresie.

Podmioty, z którymi mamy do czynienia w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej.

  1. Agencja pracy tymczasowej -mówiąc w telegraficznym skrócie koncept polega na tym, że to właśnie agencja pracy załatwia pracownikowi tymczasowemu pracę. Bezpośrednim pracodawcą pracownika tymczasowego jest więc agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika w celu świadczenia usług na rzecz klienta agencji - firmy, która zgłosiła zapotrzebowanie na danego pracownika.
  2. Pracownik - dzięki pracy tymczasowej pracownik ma możliwość zaangażowania się w liczne, niekiedy bardzo różnorodne projekty i zebrania zróżnicowanych doświadczeń zawodowych. W przyszłości takie działanie ma więc szansę zaowocować dużą wszechstronnością takiego pracownika i jego wielozadaniowością. W obecnych czasach jest to bardzo pożądane na rynku pracy. Model pracy oparty na pracownikach tymczasowych niesie wiele korzyści nie tylko dla firm, ale i samych pracowników. Mogą oni być zatrudnieni w jednej firmie do dwunastu miesięcy w czasie trzech lat. Warto mieć na uwadze, że nawiązanie stosunku pracy poprzez agencję, dzięki bazie kontaktów, którą agencja posiada, daje pracownikowi możliwość niemal natychmiastowego zaistnienia na rynku pracy. Ofertę pracy otrzymuje on zazwyczaj natychmiast po znalezieniu się w bazie agencji. Sam proces przebiega dużo szybciej niż w przypadku, gdy pracownik sam poszukuje pracy na własną rękę. Co ważne, agencja doradza pracownikom tymczasowym w zakresie prawa i pełni dla nich też rolę informacyjną w kontekście ich obowiązków i uprawnień. Mogą oni być więc pewni, że przedstawiona oferta dotyczy bezpiecznej, legalnej pracy.
  3. Pracodawca - współpraca z agencją pracy tymczasowej daje pracodawcy możliwość pozyskania pracownika, który spełnia postawione na jego stanowisku wymagania i konkretne wytyczne, które wyznaczone zostały na etapie rekrutacji. Znacząco ułatwia to więc proces wdrożenia do pracy takiej osoby. W przypadku korzystania przez pracodawców z usług agencji pracy, w temacie korzyści płynących z takiego modelu pozyskiwania pracowników, najmocniej na pierwszy plan wysuwają się kwestie takie jak udogodnienia w sferze planowania kosztów kadrowych i zasobów ludzkich. Koniecznych przy realizacji poszczególnych zadań w firmie. Co ważne, pracodawca ma prawo zaproponować pracownikowi tymczasowemu stałe zatrudnienie. Dla osoby, która otrzyma taką propozycję, podjęcie decyzji będzie procesem o tyle ułatwionym, że zna ona już bardzo dobrze firmę i panujące w niej zwyczaje, a także doskonale sprawdziła się już na pełnionym wcześniej podczas pracy tymczasowej stanowisku. Praca tymczasowa może więc z czasem stać się etatem. Jednakże należy także pamiętać, że pracodawca może też zrezygnować z usług pracownika tymczasowego. Gdy agencja zatrudniła go na okres nieprzekraczający dwóch tygodni, okres wypowiedzenia to zaledwie trzy dni. Zaś w przypadku, gdy zawarto umowę na okres dłuższy, okres wypowiedzenia takiego pracownika wynosi tydzień.

 

Do usług agencji pracy tymczasowej należy:

  • Selekcja potencjalnych kandydatów i rekrutacja na stanowiska wyznaczone przez zlecającego działania pracodawcę.
  • Legalizacja zatrudnienia obcokrajowców.
  • Delegowanie pracowników za granicę.
  • Naliczanie urlopów.
  • Odprowadzanie podatków, a także składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 

Korzyści płynące ze współpracy z agencją pracy tymczasowej.

Bogata gama usług agencji pracy tymczasowej stanowi o szeregu korzyści przemawiających za skorzystaniem z tego rodzaju możliwości. Łatwość pozyskania pracownika tymczasowego dzięki działaniom agencji pracy sprawia, że wielu właścicieli firm decyduje się na to rozwiązanie. Mają oni na uwadze przede wszystkim czasochłonność tego procesu, kiedy jest on realizowany przy użyciu wewnętrznych zasobów firmy.

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej jest rozwiązaniem szybkim, a przez to korzystnym, gdyż mówiąc wprost - zastępuje ona niejako w tym aspekcie działania wewnętrznego działu HR w firmie. Cały proces rekrutacji i zatrudnienie pracowników spoczywa bowiem na barkach agencji, a zwolnienie pracownika, który nie spełnia oczekiwań nie jest problematyczne, gdyż okres wypowiedzenia, jak już wspomniano w niniejszym artykule, jest relatywnie krótki.

Pracodawca, którego rozumie się tutaj jako użytkownika określa zakres zadań w umowie zawartej między nim, a agencją pracy tymczasowej. W kontekście korzyści płynących z tego rozwiązania warto mieć przede wszystkim na uwadze, że przedsiębiorca płaci wyłącznie za czas realizacji zadań i pracy pracowników tymczasowych. Idea współpracy z agencją opiera się na założeniu, że podmiotem wypłacającym wynagrodzenie pracownikowi jest właśnie agencja i ona też ponosi wszelkie koszty pracownicze.

Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt, że pracodawca użytkownik, ma możliwość skorzystania z uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wydatków, do których doszło na rzecz pracowników tymczasowych. Mowa tutaj na przykład o imprezach integracyjnych, które są wspaniałą okazją do zapoznania nowych pracowników tymczasowych z zespołem, z którym będą oni współpracować na co dzień. Taka integracja dobrze wpływa na morale i scala zespół, nawet jeśli w jego skład wchodząc także pracownicy tymczasowi, którzy według założeń wspierają działania firmy tylko czasowo. Istotne jest także to, że można tutaj również uwzględnić szkolenia, tym samym dbając o zawodowy rozwój pracownika tymczasowego. Agencje pracy tymczasowej dysponują ogromnym zasobem kontaktów do chcących pilnie podjąć pracę kandydatów, a dodanie do przedstawianej oferty także szkoleń jest zawsze jej doskonałym atutem i niewątpliwym motywatorem w kontekście chęci podjęcia zatrudnienia w danej firmie.

Agencje dysponują także osobami, których dodatkowo przeszkalać nie trzeba, gdyż będąc pracownikami tymczasowymi podejmującymi pracę w różnych obszarach, nabyli już umiejętności potrzebne do wykonywania określonych czynności zawodowych. Reasumując agencje pracy tymczasowej to dla pracodawcy duże ułatwienie, gdyż z założenia zajmują się one stawianiem do dyspozycji osób o ściśle określonych predyspozycjach. Posiadających właściwe kwalifikacje, by móc od razu rozpocząć pracę zawodową, co stanowi oszczędność czasu, a co za tym idzie - także nakładów finansowych.

Pracownicy tymczasowi na podstawie zawartej z agencją umowy pełną swoje obowiązki przez ściśle określony czas, stanowiąc realne wsparcie firmy. Realizując zadania i wykorzystując posiadane umiejętności oraz wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Agencja pracy dopilnowuje regulacji prawnych, czuwając nad tym, by nawiązanie współpracy przebiegło w sposób właściwy i bezproblemowy dla każdej ze stron. To duży komfort zarówno dla pracodawcy użytkownika jak i samego pracownika.

Dzięki współpracy z agencją pracy pracodawca pozyskuje pracownika do realizacji zadań okresowych, zaś osoba zatrudniona ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w okresie, która jej odpowiada. Gdyż umowa może być po wcześniejszym ustaleniu warunków zawarta np. na trzy miesiące lub pół roku, czyli czas określony ściśle. To doskonałe rozwiązanie dla tych pracowników, którzy choćby ze względów prywatnych nie chcą wiązać się z danym podmiotem na długo. Mając na przykład na względzie chęć podjęcia pracy tylko w okresie wakacyjnym, poprzedzającym studia. Każda ze stron czerpie więc z tego rozwiązania duże korzyści.

Gdy pracodawca zleca działania agencji, poszukiwaniu pracowników towarzyszy pewność, że działania te zakończą się sukcesem, gdyż agencja dokłada wszelkich starań, by wywiązać się z zawartej umowy i znaleźć właściwego kandydata. Pracownik tymczasowy stanie się członkiem zespołu w relatywnie krótkim czasie, a kwestią samej umowy i zatrudnienia kandydata zajmie się agencja. Przedsiębiorca nie musi więc tracić czasu na te kwestie i może się w swojej firmie zająć innymi procesami, bez obaw o braki kadrowe.