Pośród obcokrajowców zatrudnionych w naszym kraju dominującą narodowością są Ukraińcy. Dane GUS jasno podają, że w 2020 roku otrzymali oni 295 tys. pozwoleń na pracę. Jest to ponad dwadzieścia razy więcej niż w 2010 roku.

Jednak sytuacja w Ukrainie oraz obecnie niskie bezrobocie w Polsce wpłynęło znacząco na procesy rekrutacyjne toczące się w wielu firmach. Celem pozyskania pracowników o określonych kompetencjach liczne grono pracodawców podjęło decyzję o poszukiwaniu kandydatów w obszarach, z potencjału z którego nie korzystali dotychczas. Otwarli się bowiem na możliwość zatrudniania obcokrajowców w swoich przedsiębiorstwach.

Z dostępnych informacji wynika, że w kwietniu bieżącego roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było 271,3 tys. cudzoziemców z innych państw niż Ukraina.

Faktem jest, że sankcje gospodarce nałożone na Rosję oraz Białoruś sprawiły, że pracę utraciło wielu zatrudnionych w tym kraju Uzbeków, Kazachów i Ormian. W praktyce oznacza to zatem, że osoby z wysokimi kwalifikacjami mogłyby zasilić zespoły wielu firm w Polsce. Ich doświadczenie zawodowe mogłoby okazać się kluczowym elementem rozwoju strategii biznesowych, ale także dodać świeżego spojrzenia na wyznaczone cele i powierzone zadania. Między innymi ze względu na inną perspektywę, z którą pojawiają się w danej firmie. Wprowadzenie pracowników, którzy posiadają już wiedzę i umiejętności pozyskane w innych obszarach, to wartość dodana, której nie sposób zbagatelizować w kontekście zatrudniania nowych pracowników.

Wyniki przeprowadzonej przez nas analizy rynku pracy wykazały, że biorąc pod uwagę przedstawione powyżej dane, obecnie najlepszym rozwiązaniem na niedobór kandydatów zainteresowanych podjęciem zatrudnienia jest rekrutacja osób z Kazachstanu. 

Co sprawia, że rekrutacja pracowników pochodzących z Kazachstanu jest korzystnym dla pracodawców działaniem?

 

Istotny w kontekście kulturowym jest fakt, że Azja Środkowa dawniej znajdowała się pod bezpośrednim wpływem władz radzieckich. W związku z tym znacząca część obywateli Kazachstanu w dalszym ciągu biegle posługuje się językiem rosyjskim, co znacząco ułatwia kwestie komunikacyjne. Jednocześnie stanowi to także potwierdzenie bliskości kulturowej, odgrywającej niemałe znaczenie w realizacji wspólnych celów. Także tych z obszaru zawodowych działań podejmowanych przez konkretną firmę, w której dana osoba znalazła zatrudnienie.

Procesy ekonomiczne, które obecnie zachodzą w ojczyźnie Kazachów, sprzyjają emigracji pracowniczej, gdyż średnie zarobki nie są na wysokim poziomie i polskie firmy są w stanie zaoferować im znacznie lepsze warunki finansowe. Co ważne, wielu spośród pracowników rozwijających się zawodowo dotychczas w swojej ojczyźnie, realizowało wcześniej projekty głownie w krajowym przemyśle. Są więc wykwalifikowani i posiadają odpowiednie umiejętności, dzięki którym łatwo wdrożą się w działania na terenie naszego kraju. Często były to obowiązki w ramach prac zmianowych, ten typ grafiku działań nie jest im więc obcy. Co ułatwi pierwsze dni w nowym miejscu i wykonywanie obowiązków powierzonych w nowym miejscu pracy. Ze względu na już posiadane przez nich umiejętności proces adaptacji zawodowej jest krótki, dzięki czemu niemal od razu mogą rozpocząć efektywną pracę. To idealne rozwiązanie dla wielu branż takich jak produkcyjna, przetwórcza, czy motoryzacyjna, gdzie schemat postępowania celem realizacji danego zadania zwyczajowo w każdym kraju jest analogiczny. Pracownicy znają już zatem maszyny i sprzęt, którym w naszym kraju będą się na co dzień posługiwali.

Jak czytamy w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, rządowej stronie podającej między innymi informacje dotyczące Kazachstanu: „Rolnictwo jest drugim, po górnictwie nafty i gazu, najważniejszym sektorem gospodarki kazachstańskiej. W sektorze tym zatrudnionych jest około 9% ludności. Pola uprawne rozciągają się na przestrzeni 223 mln ha, w tym uprawy zbóż wynoszą 27 mln ha, a obszary nawadniane 2,3 mln ha. (…) Na stepach i na południowym zachodzie kraju hoduje się bydło. Całkowite pogłowie bydła szacuje się na ponad 5 mln sztuk”. Obywatele Kazachstanu chętnie podejmują pracę fizyczną, wykonując ją sumiennie i z oddaniem. Przywiązani są do tradycji, jednocześnie szanując pracodawcę oraz możliwość długoterminowego zatrudnienia w danym miejscu.

Dla gospodarki Kazachstanu istotne jest także przetwórstwo, toteż po przeniesieniu do naszego kraju pracownicy chętnie podejmują zatrudnienie w tym obszarze. Warto podkreślić, że tym pracownikom zależy na pracy, a to duży atut zważywszy na przywiązanie do firmy i lojalność względem pracodawcy, który dał im zatrudnienie. 

Proces zatrudnienia obywatela Kazachstanu w 5 krokach:

 

  1. Złożenie zamówienia, w którym należy udzielić informacji o zakresie obowiązków, warunkach pracy oraz wskazać przybliżoną długość zamówienia, którą dana osoba będzie realizowała w firmie.
  2. Otrzymanie opinii o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
  3. Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę typu A w Urzędzie Wojewódzkim.
  4. Wysyłka zezwolenia do Kazachstanu i umówienie wizyty w Ambasadzie RP w Nur-Sułtanie.
  5. Otrzymanie wizy i przyjazd do Polski. 

Dokumentem uprawniającym obywateli Kazachstanu do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest między innymi wiza pracownicza. Otrzymują ją dzięki zezwoleniu na pracę typu A. Jest ono przypisane do konkretnego pracodawcy, który się o nie ubiegał i obowiązywać może nawet na okres trzech lat. Czas oczekiwania na kandydatów pochodzenia kazachstańskiego wynosi w przybliżeniu dwa miesiące. Po upływie tego czasu cudzoziemiec otrzymuje odpowiedni dokument, który uprawnia go pracy w konkretnie wyznaczonym miejscu przez okres 18 miesięcy – zgodnie z polskimi przepisami dot. pracy tymczasowej.

Kluczowe jest jednak to, że ze względu na formę zatrudnienia, pracownik który danym dokumentem dysponuje nie może zmienić nagle miejsca pracy. Jest ono ściśle wyznaczone, co działa na korzyść pracodawców i przyczynia się do mniejszej rotacji pracowniczej. Pracownicy z Kazachstanu pełni bowiem wyznaczoną rolę zawodową w oparciu o uzyskaną zgodę i zmiana jest możliwa, lecz wiązałaby się z dalszą biurokracją, co czyni z kandydata pracownika, który sumiennie wypełnia powierzone na danym stanowisku obowiązki.

Jako agencja zatrudnienia zewnętrznego, pomagamy przedsiębiorcom optymalizować koszty pracy i rekrutować najlepszych specjalistów. W praktyce oznacza to zatem, że legalizujemy proces przyjazdu cudzoziemców do naszego kraju i ich pobyt. Przejmujemy wszystkie związane z tym formalności oraz procedury, co pozwala znaleźć w naszym kraju zatrudnienie dla wielu wykwalifikowanych specjalistów, w tym także tych pochodzenia kazachskiego.