Konferencja na zakończenie projektu Stowarzyszenia PoMOC

Celem konferencji było podsumowanie prowadzonego od marca 2011 roku projektu oraz pogłębienie wiedzy uczestników na tematy związane z handlem ludźmi i organizowaniem pomocy dla jego ofiar. W roli prelegentów wystąpiła Irena Dawid-Olczyk z Fundacji La Strada i Gabriela Kühn z Fundacji Dzieci Niczyje, a także przedstawiciele Stowarzyszenia PoMOC – s. Anna Bałchan i Magdalena Lasota.

Zakwalifikowane do udziału w projekcie ofiary handlu ludźmi mogły skorzystać ze specjalistycznego wsparcia prawnego, socjalnego i psychologiczno-terapeutycznego. Pracownicy Stowarzyszenia pomogli im również w znalezieniu pracy.

Projekt „Kobieta nie jest na sprzedaż” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.kobieta.po-moc.pl.