Raport_CSR_2013

 

Dwunasta edycja raportu poza opisami wybranych dobrych praktyk z zakresu CSR prezentuje także praktyki długoletnie. Każdy z projektów zakwalifikowany jest do jednej z następujących kategorii: 

• Ład organizacyjny

• Prawa człowieka

• Praktyki z zakresu pracy

• Środowisko

• Uczciwe praktyki operacyjne

• Zagadnienia konsumenckie

• Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

W części na temat praw człowieka przedstawiony został projekt „Bezpieczna praca za granicą”. To praktyka długoletnia, którą ATERIMA realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem PoMOC już od 2011 roku. 

W sekcji projektów długoletnich znalazły się również lekcje języka niemieckiego, które ATERIMA opracowuje i bezpłatnie udostępnia na swojej stronie internetowej. Praktyka ta wyróżniona została w raporcie w ramach rozdziału na temat zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

W obszarze poświęconym praktykom z zakresu pracy opisane zostały nasze działania w ramach projektu „Rodzice pracują!”, a także zaangażowanie pracowników ATERIMA na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Projekt „Rodzice Pracują!” ma na celu poprawę komfortu pracy młodych rodziców zatrudnionych w ATERIMA. Z kolei ramach drugiej z praktyk pracownicy naszej firmy wsparli Stowarzyszenie IMP reprezentujące polskich eksporterów usług – m.in. poprzez przygotowywanie materiałów eksperckich i analiz, działania komunikacyjne i reprezentowanie w kontaktach zewnętrznych. 

Cieszymy się, że w tegorocznym raporcie docenione i opisane zostały aż cztery nasze projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu ATERIMA – ATERIMA nie tylko kontynuuje sprawdzone praktyki – lekcje języka niemieckiego i popularyzację bezpiecznej pracy za granicą, ale także staramy się podejmować nowe projekty, w których można działać w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu. Stąd też działania poświęcone wsparciu młodych rodziców w ATERIMA oraz zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia IMP.

 Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” w formacie PDF można pobrać tutaj.