„Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” to pierwsze w Polsce zestawienie najlepszych działań na rzecz zwiększania świadomości na społecznie ważne tematy. Skład zestawienia wybrała kapituła ekspertów z różnych sektorów, m.in. administracji, środowiska akademickiego i biznesu.

Inicjatywy były oceniane m.in. pod kątem: istotności problemu, jakości prowadzonych działań, a także nowatorskiego podejścia. Według tych kryteriów do zestawienia wybrana została „Bezpieczna praca za granicą” – projekt ATERIMA MED z Grupy ATERIMA i zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia PoMOC. Jego celem jest przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi oraz pomoc ich ofiarom. Wspólnie edukujemy na temat zagrożeń, by tym samym zwiększyć bezpieczeństwo osób poszukujących pracy poza krajem.

Wybrane inicjatywy biorą udział w głosowaniu internautów. Zachęcamy do oddawania głosu na „Bezpieczną pracę za granicą”! Można to zrobić do 13 listopada za pośrednictwem strony:

www.glosowanie.odpowiedzialnybiznes.pl

Liczymy na Wasze głosy!

Więcej informacji na temat „Bezpiecznej pracy za granicą” znaleźć można na stronie www.bezpieczny-wyjazd.eu

Inicjatorem powstania listy edukacyjnych działań biznesu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.