Powyższy wymóg wynika z przepisów prawa europejskiego i dotyczy pracownika delegowanego do pracy za granicą i firmy, która go wysyła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, aby każdy kto wyjeżdża za granicę jako pracownik polskiej firmy, był objęty systemem ubezpieczeń w Polsce przez minimum miesiąc przed rozpoczęciem pracy.

Wszystkie firmy delegujące do pracy za granicą, a więc takie jak ATERIMA, mają obowiązek sprawdzania sytuacji ubezpieczeniowej kandydatów. To zobowiązuje przedsiębiorstwa do zbierania dokumentów, na podstawie których ZUS wydaje druk A1 potwierdzający legalność zatrudnienia pracowników. Dlatego też pytanie o podleganie usłyszysz już we wstępnych etapach rekrutacji do pracy z nami.

Jak spełnić warunek miesięcznego ubezpieczenia przed wyjazdem?

Raz jeszcze – wymóg ten oznacza, że 30 dni przed wyjazdem z ATERIMA powinieneś podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Nie oznacza to jednak, że musisz być przez ten czas zatrudniony w naszej firmie, miejsce nie ma znaczenia.

Warunek ten spełniają:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub kontrakt,
  • emeryci i renciści,
  • rolnicy bądź członkowie rodziny ubezpieczeni w KRUS,
  • osoby zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny, np. współmałżonka, dzieci, rodziców lub dziadków,
  • osoby w trakcie oraz bezpośrednio po urlopie płatnym, zwolnieniu lekarskim, pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczym.

UWAGA! Warto wiedzieć, że obowiązku podlegania nie spełniają osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą poza Polską, przebywające na bezpłatnym urlopie oraz bezrobotne i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Chcesz wyjechać do Francji? Zadbaj o podleganie

Jeśli nie jesteś nigdzie zatrudniony, zasadę podlegania ubezpieczeniu przez trzydzieści dni przed wyjazdem do pracy za granicę możesz spełnić na dwa sposoby:

  • rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;
  • zgłaszając się do ubezpieczenia przy członku rodziny.

Przy drugiej opcji musisz poinformować o tym fakcie pracodawcę swojego krewnego (np. współmałżonka, dzieci, rodziców lub dziadków) lub inną jednostkę, w ramach której podlega on ubezpieczeniu (np. KRUS, PUP).

Pamiętaj, że niespełnienie warunku podlegania to także brak opłacanego ubezpieczenia w Polsce, które przydaje się nie tylko przy okazji pracy za granicą. Jego brak jest równoznaczny z wyłączeniem z polskiego systemu ubezpieczeń i z możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej.